Nič nepodcenili. Rozhodcovia sú pripravení na náročnú jarnú časť

Tréning 2

BRATISLAVA / TENERIFE – S príchodom nového roka odštartovali prípravu na jarnú časť súťažného ročníka 2022/2023 nielen hráči fortunaligových klubov, ale aj rozhodcovia a asistenti pôsobiaci v najvyšších slovenských súťažiach. V uplynulých rokoch sa aj kvôli pandémii pripravovali najmä v domácich podmienkach, keďže cestovanie bolo komplikované. Tento rok bola ale situácia priaznivejšia a slovenskí arbitri naberali kondíciu a ladili formu na Kanárskych ostrovoch. Sústredenie organizovala Asociácia rozhodcov SFZ v úzkej spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a Komisiou rozhodcov SFZ.

„Som veľmi rád, že sa nám v rámci prípravy na jarnú časť súťažného ročníka 2022/23 podarilo vycestovať na Kanárske ostrovy. Podmienky na trénovanie a regeneráciu boli priam ideálne. V minulosti sme spolu s rozhodcami zaradenými do TOP skupiny cestovali v rámci zimného sústredenia najmä do Turecka, no ostrov Tenerife ponúka o triedu lepšie služby i podmienky na kondičnú prípravu,“ vyjadril spokojnosť predseda Komisie rozhodcov SFZ Marián Ružbarský.

Komisia rozhodcov SFZ a FIFA VAR rozhodcovia.

Počas týždňového sústredenia absolvovalo 20 rozhodcov a 22 asistentov spolu 7 tréningových jednotiek pod vedením nového kondičného trénera rozhodcov, bývalého arbitra, Michala Perašína.

„Tréningy v rámci tréningového kempu boli zamerané na rozvoj špeciálnej vytrvalosti, rýchlosti a sily. Jednotlivé cvičenia som sa snažil zostaviť tak, aby zohľadňovali špecifickosť pohybu rozhodcov na hracej ploche. Počas tréningového kempu rozhodcovia aj asistenti absolvovali tiež kontrolné fyzické previerky, ktoré všetci zvládli a ukázali tak fyzickú pripravenosť na zápasy jarnej časti. Som maximálne spokojný s prístupom rozhodcov k jednotlivým tréningom a tiež ma teší, že až na jedno menšie zranenie v oblasti krížov nedošlo k žiadnemu zraneniu, ktoré by negatívne ovplyvnilo kemp a následne aj pôsobenie rozhodcov v jarnej časti,“ vyjadril spokojnosť Michal Perašín, ktorý v úvode roka nahradil kondičného trénera rozhodcov Matúša Krčmára. Ten sa s rozhodcami rozlúčil najmä z časových a rodinných dôvodov. „Matúš odviedol v prospech rozhodcov výbornú prácu, za čo mu aj v mene rozhodcov ďakujeme. Verím, že úspešne nadviažem na jeho pôsobenie,“ dodal nový kondičný tréner.

Tréning na hracej ploche pod vedením fitness coacha Michala Perašína.
Tréning v posilňovni.

Okrem kondície slovenskí arbitri absolvovali i teoretickú prípravu pod vedením jedného z najväčších odborníkov na pravidlá futbalu Jána Fašunga.

„Prednášky na zimné semináre rozhodcov 2023 sme v spolupráci s Komisiou rozhodcov začali pripravovať už v októbri minulého roka. KR SFZ vytipovala v zmysle a v línii inštruktážnych a vzdelávacích materiálov UEFA (Network) vybrané témy, okruhy problematických situácií, v ktorých sa vyskytovali najčastejšie nedostatky, chyby rozhodcov a asistentov rozhodcov. Koncepcia spočívala v tom, že najskôr bola na danú tému odprezentovaná interpretácia, výklad príslušného pravidla a následne bola ukázaná vo forme klipov ich aplikácia, teda priamo rozhodnutia rozhodcov a asistentov rozhodcov (vrátane rozhodnutí VAR, ak bol tento systém v stretnutí využívaný) zo stretnutí v jesennej časti súťažného ročníka 2022/23. Tak vznikol osem hodinový program naprieč celým spektrom Pravidiel futbalu. Cieľom malo byť poučenie sa zo správnych, respektíve nesprávnych (chybných) rozhodnutí, zároveň bolo úlohou aj hľadať príčiny, prečo k nim dochádza s následným cieľom zvoliť správnu cestu, spôsob, techniku rozhodovania pri ich správnej aplikácii a interpretácii za účelom ich eliminovania respektíve zníženia chybovosti na čo najnižšiu možnú mieru pri aplikácii v jarnej často tohto súťažného ročníka. Tento materiál bude za účelom uniformity odprezentovaný na všetkých zimných seminároch rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ, ako aj pozorovateľov rozhodcov SFZ“.

Prednáška z pravidiel futbalu od toho najpovolanejšieho, p. Janka Fašunga.

Veľký podiel na úspešnej organizácii zimného sústredenia rozhodcov má Asociácia rozhodcov SFZ pod vedením jej staronového predsedu Jána Tomčíka.

„Asociáciu rozhodcov SFZ považujem z časti aj za svoje dieťa. Po skončení pôsobenia pána Jakubca vo funkcii predsedu ma oslovil pán Ružbarský s myšlienkou môjho návratu. Túto výzvu som prijal a spolu s novým výkonným výborom sme sa pustili do tvrdej práce. Verím, že členovia našu snahu ocenia, keďže už v roku 2022 sa nám podarilo posunúť asociáciu vo viacerých oblastiach. Dohodli sme spoluprácu s novými reklamnými partnermi, čo zvýšilo príjmy asociácie. Aj vďaka tomu sme mohli vycestovať na ostrov Tenerife, kam každoročne chodia napríklad aj naši českí rozhodcovskí kolegovia. Snažíme sa tým zlepšiť úroveň prípravy našich rozhodcov,“ zhodnotil Ján Tomčík.

Predseda Asociácie rozhodcov SFZ Janko Tomčík.

Členovia Komisie rozhodcov arbitrom neodpustili ani teoretické previerky, ktoré sú každoročne súčasťou zimného seminára. „Rozhodcovia aj asistenti absolvovali videotesty a tiež písomné previerky. Všetci účastníci dosiahli veľmi dobré výsledky a preto pevne verím, že dobrá fyzická i teoretická pripravenosť rozhodcov sa premietne aj do výkonov na hracích plochách počas jednotlivých zápasov jarnej časti súťažného ročníka,“ dodal Marián Ružbarský.

Spoločná fotografia účastníkov tréningového kempu TENERIFE 2023.

Ostatné články