Zimný rozhodcovský seminár: potrebné dni, aby na jar obstáli

Seminar2019

Organizátori, komisia rozhodcov SFZ, zamerali obsah seminára okrem odbornej teoretickej stránky aj na fyzickú prípravu, takže rozhodcovia a rozhodkyne absolvovali štyri kvalitné tréningové jednotky pod vedením národných inštruktorov fyzickej prípravy Matúša Krčmára a Juraja Pecha. Vypočuli si množstvo odborných prednášok z oblasti fyzickej prípravy (Matúš Krčmár), psychológie (Tomáš Gurský), organizácie stretnutia (Jaroslav Švarc), pripravovaného projektu VAR (Tomáš Mókoš) a pravidiel futbalu (Ján Fašung st.).

Nasledovali teoretické písomné i ústne previerky, videotesty FIFA a previerky z anglického jazyka a súčasťou seminára bolo aj odovzdanie odznakov FIFA na rok 2019 našim špičkovým rozhodkyniam.

Boli to potrebné štyri dni pre slovenskú rozhodcovskú družinu, pretože jar býva tradične neľahká, vzhľadom na vrcholiace súťaže. A tak, ako zvládli frekventanti jeho náročný program, je v záujme slovenského futbalu, aby obstáli aj na ihriskách počas zápasov, čo všetkým zaželal predseda komisie rozhodcov Marián Ružbarský.

Zdroj: futbalsfz.sk

Ostatné články