Zbohom kamarát, zbohom bráško…

Jozef Pavlik Parte

S hlbokým žiaľom sme prijali správu, že odišiel nám navždy, náš priateľ, kamarát, človek s dobrým srdcom, náš Jožko Pavlík, náš bráško. Touto cestou chceme vyjadriť hlbokú a úprimnú sústrasť jeho najbližším Peťke, Lilianke, maminke a súrodencom.

Česť Tvojej pamiatke, nikdy na Teba nezabudneme.

 

Za celú Asociáciu rozhodcov SFZ, Artur Jakubec

Ostatné články