Vyhodnotenie 2. ročníka ankety Najlepší rozhodca sezóny 2012/ 2013

V priebehu pár dní mala futbalová verejnosť až dvakrát možnosť registrovať hodnotenie rozhodcov, ktorí pôsobia v najvyšších slovenských súťažiach.

V piatok 5. júla na Corgoň liga Gala 2013, ktoré sa uskutočnilo pod kuratelou Únie ligových klubov,  malo premiéru ocenenie rozhodcov v ich kategórii, a to v cene zastrešenou menom nebohého Vladimíra Hriňáka.

Za za prínos pre rozhodcovskú činnosť ju získal Hriňákov dlhoročný kolega a súputnik Roman Slyško. „Veľmi si vážim, že som bol takto ocenený. Vlado bol skvelý rozhodca, fantastický človek a perfekcionista i mimo trávnika, takže byť ocenený touto cenou je veľkým uznaním. Hoci, radšej by som bol, keby táto cena vznikla až o 30 – 40 rokov a on tu ešte bol s nami,“ s dojatím hovoril Roman Slyško, ktorý sa zo Senca presúval do Banskej Bystrice.

Tam rozhodcov SFZ a rozhodkyne FIFA v dňoch 5. – 7. júla okrem letného doškoľovacieho seminára a letných fyzických previerok čakalo aj vyhodnotenie 2. ročníka ankety Najlepší rozhodca sezóny 2012/ 2013.

Svojím hlasom do ankety prispelo 117 rozhodcov, asistentov rozhodcov, delegátov – pozorovateľov a čestných členov Asociácie rozhodcov (AR) SFZ. Je potešiteľné, že sa zvýšil počet hlasujúcich, keďže v minulom roku ich bolo 92.

Každý z hlasujúcich mal možnosť uviesť na hlasovací lístok tri mená, a to v dvoch kategóriách. Za prvé miesto sa prideľovali tri body, za druhé dva, za tretie jeden – súčet bodov určil konečné 1., 2. a 3. miesto.

V kategórii hlavných rozhodcov zas zvíťazil Ľubomír Samotný, medzi asistentmi rozhodcov uspel práve Roman Slyško.

Na hlasovacích lístkoch sa v kategórii hlavných rozhodcov ocitlo celkovo 32 mien rozhodcov, ktorí v sezóne 2012/ 2013 pôsobili na nominačnej listine. Víťaza ankety Ľubomíra Samotného dalo na prvé miesto na hlasovacom lístku až 35 hlasujúcich, v poradí druhý Ivan Kružliak sa na 1. mieste ocitol 19- krát, kým Jozef Pavlík 17 – krát. Určite je pozoruhodné, že totožné poradie na prvých dvoch miestach bolo v tejto kategórii aj v hodnotení ročníka 2011/ 2012, zmenili sa akurát počty bodov.

V ankete Asistent  rozhodcu sezóny  2012/ 2013  dalo víťazného Romana Slyška  na 1. miesto  na  hlasovacom  lístku  41  hlasujúcich. Ondreja Brendzu osem hlasujúcich, Radomír Sluk sa ocitol na hlasovacích lístkoch ako víťaz u deviatich hlasujúcich. Na hlasovacích lístkoch tejto kategórie sa ocitlo až 36 mien. Pripomeňme, že v minulom roku bol víťazom Martin Balko práve pred Romanom Slyškom a Ondrejom Brendzom – prvý menovaný však v tejto sezóne absentoval kvôli zdravotným problémom. 

V princípe sa teda dá povedať, že „voličská základňa“ názory nezmenila. „Keďže do tejto ankety sa zapojilo 117 členov, ktorí mali záujem objektívne zhodnotiť svojich kolegov, hodnotím výsledok tejto ankety pozitívne. V minulom ročníku sa nám skoro zhodovali celkové ohodnotenia pozorovateľov rozhodcov a následne celkové hodnotenie Komisie rozhodcov SFZ s anketovým výsledkom. Myslím si, že takýmto spôsobom sa snažíme rozhodcom dať priestor na vnútornú sebakritiku, ako aj reálne posudzovanie výkonu, ako aj správania sa rozhodcov a asistentov rozhodcov v celkovom tíme na hracej ploche, ako aj v kabíne rozhodcu a na verejnosti. Z dôvodu toho, že na ankete rozhodca roka  v rámci ankety Futbalista roka, podieľame hlasom len veľmi málo a nemyslíme si, že vyjadruje objektívny pohľad na výkon rozhodcu a asistenta rozhodcu, rozhodli sme sa opäť urobiť si anketu za príslušný súťažný  ročník v ktorej majú možnosť dať svoj hlas všetci riadny členovia Asociácie rozhodcov SFZ, kde sú rozhodcovia, asistenti rozhodcov, pozorovatelia rozhodcov, ako aj čestní členovia. Z tohto dôvodu zvlášť gratulujem víťazom ankety v sezóne 2012/2013 v kategórii rozhodca sezóny Ľubomír Samotný, ako aj Romanovi Slyškovi, ktorý bol ocenený medzi asistentmi. Je to veľké ocenenie z dôvodu, že je to práve ocenenie od svojich kolegov. Roman Slyško si bol prevziať aj ocenenie od ÚLK ako najúspešnejší rozhodca za uplynulú sezónu. Gratulujem a prajem všetkým oceneným hlavne zdravie, čo najlepšie výkony na ihriskách a aj šťastie pri rozhodovaní aj v novom súťažnom ročníku,“ povedal prezident AR SFZ Ján Tomčík.

Aktivitu AR SFZ ocenil aj predseda Komisie rozhodcov SFZ Dušan Krchňák. „Vnímam to ako veľmi dobrú iniciatívu, keďže rozhodcovia si prakticky sami medzi sebou rozhodnú, kto z nich je na akej úrovni. Samozrejme, je to aj odraz toho, ako sa vnímajú a uznávajú, výsledky ankety vlastne zodpovedajú práve týmto kritériám,“ povedal nám Dušan Krchňák.

Opýtali sme sa ho aj na to, do akej miery sú výsledky ankety totožné so sumárom výsledkov v hodnoteniach od pozorovateľov rozhodcov. „Pokiaľ ide o kategóriu asistentov rozhodcov, jednotka je totožná. O Slyškovi však asi nemôže pochybovať nik. Nakoniec, aj v ankete vyhral s obrovským náskokom, mal aj najvyššie ohodnotenie od pozorovateľov. Pokiaľ ide o kategóriu rozhodcov a jej víťaza v ankete, tu už isté odlišnosti boli. Avšak, nechcem, aby sa plietla predsa len subjektívna anketa a sumáre hodnotení pozorovateľov, premietnuté do odborných tabuliek, sú to úplne iné záležitosti,“ podotkol Dušan Krchňák. 

Konkrétne, hoci skôr pre zaujímavosť: v hodnotení pozorovateľov bol medzi hlavnými rozhodcami podľa známok najvyššie Richard Trutz (29 hodnotených zápasov, z toho štrnásť ligových) pred Jozefom Pavlíkom (22 hodnotených zápasov, z toho trinásť ligových)  a Ľubomírom Samotným (17 hodnotených zápasov, z toho dvanásť ligových). U asistentov z hľadiska pozorovateľov bol jednotkou Roman Slyško, nasledovala trojica Tomáš Somoláni – Miroslav Benko – Tomáš Mókoš s rovnakým počtom bodov, hoci hodnotenie sa realizovalo na odlišnom počte zápasov, niekedy markantnom (Benko: 41 hodnotených zápasov, Mókoš: šesť hodnotených zápasov).         

Na záver ešte späť k AR SFZ. Ocenenie od nej dostala aj prvá žena v Corgoň lige, ktorá pôsobila v sezóne 2012/2013 ako asistentka rozhodcu a ktorá Slovensko úspešne reprezentuje ako asistentka rozhodcu na listine FIFA – Mária Súkeníková. Pravda, na vyhlasovaní osobne prítomná nebola, keďže sa v jeho čase nachádzala služobne v zahraničí.

(SM)

VÝSLEDKY ANKETY NAJLEPŠÍ ROZHODCA SEZÓNY 2012/ 2013 (anketa AR SFZ):

ROZHODCA SEZÓNY 2012/ 2013: 1. Ľubomír Samotný (142 bodov), 2. Ivan Kružliak (113), 3. Jozef Pavlík (77).

ASISTENT ROZHODCU SEZÓNY 2012/ 2013: 1. Roman Slyško (146), 2. Ondrej Brendza (52), 3. Radomír Sluk (50). 

CENA VLADIMÍRA HRIŇÁKA (pod kuratelou ÚLK): Roman Slyško. 

Ostatné články