TOP rozhodcovia a asistenti rozhodcov SFZ pripravení na náročnú jarnú sezónu

1

Ako už tradične, okrem našich futbalových klubov aj slovenskí TOP rozhodcovia a asistenti rozhodcov SFZ rozložili svoj hlavný stan v tureckom Kemeri, kde v dňoch 3.-10.2.2019 absolvovali zimný doškolovací seminár a tréningový kemp. Zamerali sa najmä na fyzickú prípravu, pod vedením národných inštruktorov (Matúš Krčmár a Juraj Pecho) absolvovali deväť kvalitných tréningových jednotiek na výborne pripravených trávnatých plochách. Okrem fyzickej záťaže absolvovali rozhodcovia aj písomné a ústne previerky z pravidiel futbalu, video testy FIFA, ako aj testy z anglického jazyka. Každý deň si v odbornej časti seminára vypočuli frekventanti množstvo podnetných prednášok z pravidiel futbalu a fyzickej prípravy. Novinkou na seminári boli prednášky z pravidiel futbalu pripravené a prednesené profesionálnymi rozhodcami SFZ (Filip Glova, Boris Marhefka, Michal Očenáš, Peter Ziemba, Martin Dohál, Bystrík Nemček). TOP rozhodca FIFA Ivan Kružliak predostrel kolegom poznatky z nedávneho seminára TOP rozhodcov UEFA konaného v portugalskom Lisabone, zaujal najmä blok venovaný projektu VAR (video asistent rozhodcu). Komisia rozhodcov SFZ (Marián Ružbarský, Igor Krško, Ján Fašung a Miroslav Jaška) v slávnostnej časti seminára po video prezentáciách pripravených tajomníkom komisie rozhodcov (Jaroslav Zábranský) odovzdala rozhodcom a asistentom rozhodcov odznaky FIFA pre rok 2019. V závere seminára komisia rozhodcov vyhodnotila jeho priebeh ako úspešný po všetkých stránkach a zaželala našim TOP rozhodcom a asistentom rozhodcov bezproblémovú jarnú časť.

Zoznam frekventantov seminára/tréningového kempu v Turecku:
Rozhodcovia:
BFZ: Ivan Kružliak, Jozef Pavlík, Michal Smolák, Adam Somoláni
ZsFZ: Martin Dohál, Peter Kráľovič, Pavel Ochotnický, Ladislav Prešinský
SsFZ: Erik Gemzický, Kamil Horváth, Patrik Hrčka, Boris Marhefka, Bystrík Nemček, Michal Očenáš
SsFZ: Filip Glova, Pavol Chmura, Dušan Sedlák, Peter Ziemba
Asistenti rozhodcov:
BFZ: Peter Bednár, Martin Borsányi, Ján Pozor, Mário Roszbeck, Tomáš Somoláni
ZsFZ: Marek Galo, Branislav Hancko, Peter Kováč, Milan Štrbo, Martin Vitko, Rastislav Žákech
SsFZ: Dušan Hrčka, Andrej Hrmo, Pavel Jánošík, Adam Jekkel, Michal Tomčík, Tomáš Vorel
VsFZ: Gabriel Ádám, Miroslav Benko, Radoslav Bobko, Peter Jenčura, Erik Weiss

Nominačné listiny FIFA 2019:
Rozhodcovia:
Filip Glova, Ivan Kružliak, Peter Kráľovič, Boris Marhefka a Michal Očenáš
Asistenti rozhodcov:
Miroslav Benko, František Ferenc, Branislav Hancko, Peter Kováč, Ján Pozor, Tomáš Somoláni, Milan Štrbo, Michal Tomčík, Tomáš Vorel, Erik Weiss

Beleku
Belek
Translate by a professional
No Internet Connection
  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Latvian -> English…
    • Create a new word list…
  • Copy

Ostatné články

Volby Schranka Bdb9c5 Md
AsociáciaČlánky

Voľby predsedu AR SFZ

Podľa čl. 11.2, písm. b) stanov AR SFZ vyhlasuje voľby...