Systém VAR – vo Fortuna Lige od 3. apríla

Titulka Medved

Systém VAR, teda systém video assistant referees, je potvrdením modernizácie futbalu 21. storočia, pretože myslenie a konanie hráčov je v týchto podmienkach čoraz rýchlejšie a pre správne verdikty rozhodcu čoraz zložitejšie…

Rozhodnutie o vývoji projektu VAR padlo na pravidelnom mítingu IFAB, Medzinárodného výboru pre pravidlá, v novembri 2015. Použitiesystému VAR v jednotlivých krajinách má tri etapy: plánovanie, prípravu a spustenie.

Slovenský futbalový zväz po skončení MS 2018 prvýkrát oficiálne kontaktoval zástupcov IFAB a prezentoval záujem zapojiť sa do skupiny krajín, využívajúcich systém VAR. S prvou fázou zavádzania tohto moderného súboru technických prostriedkov sa na Slovensku začalo v decembri 2018, teraz sme pred spustením tretej, teda jeho uplatnením v praxi na štadiónoch v súťažných zápasoch.

“Každá fáza zavedenia systému VAR do futbalovej súťaže si vyžadovala potrebný čas a celý proces bol značne ovplyvnený situáciou, spojenou s pandémiou COVID-19 a jej negatívnym vplyvom, zabraňujúcim hrať futbalové stretnutia, potrebné pre školenia rozhodcov a ich asistentov,“ povedal VAR projektový manažér SFZ Vladimír Medveď.

Vo februári 2021 lektor VAR vzdelávania ukončil vyškolenie ôsmich dvojíc  rozhodca – asistent rozhodcu pre výkon funkcií VAR (videoasistent rozhodcu) –  AVAR (asistent videoasistenta rozhodcu).

“Momentálne sa ešte finalizuje odstránenie posledných technických nedostatkov v rámci nadstavby základného systému VAR, ktorý je primárne určený pre možnosť opakovania videozáberov všetkých TV kamier,” pokračoval Medveď.

Ide o tzv. VOL (virtual offside line) vo verzii 3-dimenzionálneho (priestorového) riešenia, ktorá je nadstavbou už zvládnutej jednoduchšej 2D verzie, umožňujúcej kreslenie čiar cez bod, uložený na pozíciu tela v jeho kontaktnom mieste s hracou plochou, a nie na bod tela hráča v priestore nad ňou, čo 3D verzia umožní.

Na základe stanovených podmienok pre implementáciu systému boli zaslané podklady do centrály na získanie certifikácie FIFA, bez ktorej nie je možné použiť systém VAR v praxi.

“Konkrétne využívania systému VAR v tzv. live forme v najvyššej slovenskej súťaži Fortuna lige vo dvoch TV stretnutiach v rámci jedného kola je termínované na 3. resp. 4. apríla 2021,“ uviedol konkrétny termín VAR projektový manažér SFZ.

Tento dátum zohľadňuje úplnú pripravenosť vyškolených tímov, techniky a aj organizačné zabezpečenie podmienok pre správne používanie systému VAR.

Zdroj: futbalsfz.sk

Ostatné články