Reakcia Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na vyjadrenia Ing. Vladimíra Sotáka st.

Sotak

Cítime veľké znepokojenie z vyjadrenia na adresu SFZ a rozhodcov, ktoré odzneli v TV Hronka z úst
predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová, a. s. Ing. Vladimíra Sotáka.
Chápeme jeho sklamanie a sklamanie všetkých fanúšikov podbrezovského futbalu, ktoré vyplýva
z vypadnutia do II. ligy. Môžeme však s čistým svedomím povedať, že zo strany rozhodcov nešlo o
žiaden „komplot“, rozhodcovia ani v najmenšom nemali záujem vedome a cielene poškodiť
podbrezovských futbalistov. Žiaľ, úprimne musíme priznať, že v niektorých stretnutiach došlo
k pochybeniam zo strany rozhodcov. Tieto chyby boli komisiou rozhodcov dôsledne analyzované
a rozhodcovia, ktorí sa dopustili chýb, boli v rámci interných zásad komisie potrestaní. Šport, a teda
i futbal, prinášajú nie len radosť, ale i smútok. Žiaľ, k futbalu patria aj chyby. Tých sa ale nedopúšťajú
len rozhodcovia, ale aj hráči, brankári, opory tímov, kapitáni, vedúce osobnosti mužstiev a tiež
tréneri. Mrzí nás teda, že všetka vina za vypadnutie FK Železiarne Podbrezová sa dáva na plecia SFZ
a rozhodcov. Chceme ubezpečiť všetkých, že našou snahou je rozhodovať fér, korektne a objektívne.
Veríme, že výkony rozhodcov to v budúcnosti len a len potvrdia.

Artúr Jakubec, predseda Asociácie rozhodcov SFZ

Ostatné články