Odišiel Ján Hianik, česť jeho pamiatke

Hianik

Ján Hianik, dlhoročný  vysokoškolský učiteľ, profesionálny hádzanársky tréner, spolupracovník a kamarát v prostredí futbalových rozhodcov, dobrý človek a uznávaný odborník v oblasti fyzickej prípravy zomrel v stredu 5. septembra v Mojzesove.

Lučenecký rodák (nar. 29. júla 1955) svoj život spojil so športom, najmä s hádzanou – najprv ako hráč, potom ako reprezentačný tréner a napokon ako vrcholový funkcionár vo funkcii predsedu Únie trénerov hádzanej.
Po ukončení vysokoškolského štúdia učil na stredných školách, od roku 1993 pôsobil dve desaťročia na Katedre športových hier FTVŠ UK, aj ako vedúci úseku hádzanej. Neskôr učil na Katedre  telesnej výchovy a športu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na trénerskej ceste má zapísané zastávky v kluboch doma i v zahraničí, aj na reprezentačnej úrovni.
Ako človek oddaný športu si našiel cestu i do futbalu, oblasťou jeho pôsobenia v ňom bola rozhodcovská obec, kde bol desať rokov neodmysliteľnou súčasťou sústredení a príprav ako národný kondičný tréner. V tejto pozícii sa za SFZ zúčastňoval na pravidelných vzdelávacích RAP kurzoch UEFA a poznatky z nich prednášal na seminároch a tréningových kempoch rozhodcom SFZ. “Náš spolupracovník a kamarát,“ hovorili o ňom s rešpektom futbaloví arbitri.
Kolegovia a priatelia z futbalovej rodiny rodine zosnulého vyjadrujú úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s Jánom Hianikom bude v nedeľu 9. septembra 2018 o 14:00 na cintoríne v Mojzesove.

(zdroj: futbalsfz.sk)

Ostatné články