Od júla máme prvých sedem profesionálnych rozhodcov

Profesionali

Prečo SFZ pristúpil k profesionalizácii skupiny rozhodcov?
“Bolo by lacné povedať, že preto, lebo je to celosvetový trend… Vychádzame z toho, že futbal u nás hrajú v profesionálnych kluboch profesionálni hráči, logicky nám tam chýbal zásadný profesionálny činiteľ – rozhodca. Mali sme informácie z krajín, kde tento krok urobili už pred pár rokmi, teda z Anglicka, Talianska, Španielska, ale ich skúsenosti sa nedali len tak preklopiť k nám. Predsa len, sú tam iné ekonomické možnosti, iné zázemie, iné športové i spoločenské prostredie. No po vyhodnotení všetkých faktov sme sa rozhodli pre tento, myslím si, že progresívny krok.“

Kto rozhodol o zaradení prvých siedmich rozhodcov do skupiny profesionálov?
“Každý z chlapcov, ktorý dostal túto možnosť, mal svoje zamestnanie – obchodný zástupca, manažér v kozmetickej firme, logistik, manažér v reštaurácii, obchodný zástupca, konzultant v IT firme, policajt. Vychádzali sme z toho, že naša ponuka je lepšia. Jednak tým, že profesionálny rozhodca sa môže venovať výlučne futbalu, respektíve svojej robote v ňom. A potom aj možnosťou solídneho zárobku. Ponuku dostali chlapci do 35 rokov, pretože majú perspektívu desať – dvanásť rokov rozhodovať v našej najvyššej súťaži, väčšina z nich cez listinu FIFA aj na medzinárodnom fóre. To je ďalšia výzva a ďalšia možnosť finančného bonusu.“

Ako to teda bude vyzerať v praxi?
“Rozhodcovia budú zamestancami SFZ. K 1. júlu už podpísali štyria zmluvy, dvaja ich majú nachystané k 1. augustu a jeden k 1. septembru. Ich mzda má tri časti – fixný základ, pohyblivá zložka, odmeny za zápasy. Prvá garantuje 900 eur, druhá by pri stopercetnom plnení povinností mala byť tiež nemenná 600, pri tretej je za zápas 680 eur v hrubom. Profesionálni rozhodcovia by mali byť v permanencii prakticky každý víkend, respektíve dvakrát do mesiaca v najvyššej súťaži, raz v II. lige a využívaní budú aj pri mládežníckych stretnutiach. Samozrejme, že pri obmedzení delegácií pre chyby im budú strhnuté najaké sumy a o ďalšiu čiastku prídu práve preto, že nebudú rozhodovať. K plneniu povinností patrí tréning, regenerácia či kontrola hmotnosti, nadváha je neprípustná!“

Na aký čas podpisujú profesionálni rozhodcovia zmluvy so SFZ?
”Na tri a pol roka. Znamená to, že pri predpokladanej „službe“ do naplnenia vekového limitu by to boli tri pracovné kontrakty. Dva mesiace pred koncom zmluvy budú informovaní o svojej budúcnosti, či dostanú na podpis dohodu na ďalšie obdobie alebo nie.“

Ako reagovali rozhodcovia, ktorí sa medzi profesionálov nedostali?
“Pragmaticky. Bola tam veková hranica, od ktorej sa odrážala možnosť perspektívy. Samozrejme, uprednostnenie napríklad lekárskeho povolania či výkonu policajnej služby zo strany rozhodcu nemohlo nikoho prekvapiť. Takže celkom racionálne sa vykryštalizovala táto skupina aj s potenciálnymi ďalšími kandidátmi.“

V tejto chvíli je v skupine profiarbitrov sedem rozhodcov, bude sa ich počet navyšovať?
“Radi by sme sa dostali na desať mužov. Vo výhľade sú Peter Kráľovič a Adam Somoláni, máme zmapovaných aj ďalších kandidátov. Podľa nás by desať profesionálnych rozhodcov na potreby špičkových slovenských súťaží malo stačiť. Pri tejto aktivite treba povedať, že aj komisia rozhodcov sa bude plne profesionalizovať. Vychádzame z rovnakej premisy, že pri zápase na tej najvyššej úrovni je potrebné, aby všetky zložky, ktoré ho zabezpečujú, mali požadovaný profesionálny level. “

(Zdroj: futbalnet.sk)

Ostatné články