Letne fyzické previerky 2012 príjemne prekvapili

Počas Letného doškoľovacieho seminára rozhodcov, asistentov rozhodcov, DPR SFZ a žien FIFA, ktorý sa uskutočnil 5.-7.júla 2012 v Banskej Bystrici sa uskutočnili odborné prednášky, ako aj fyzické previerky.  Zúčastnili sa ich tri skupiny rozhodcov – I. skupina zo súťaží, ktoré riadi Únia ligových klubov (prvé dve najvyššie súťaže) spolu s rozhodcami z listiny FIFA a II. a III. skupina zo súťaží, ktoré riadi ŠTK SFZ.

Momentálne je na listinách SFZ 112 rozhodcov a asistentov rozhodcov (57 R + 55 AR), pričom na Letnom doškoľovacom seminári sa zúčastnilo 108. Ospravedlnení boli rozhodcovia Knapec (pracovne v zahraničí), Slyško (dovolenka po návrate z Euro 2012), Mókoš (zranenie, operácia) a rozhodkyňa Chudá (zranenie, operácia). Prítomných bolo päť rozhodkýň a asistentiek rozhodkýň FIFA, ospravedlnené boli dve (Chudá už pre spomínané dôvody, Kováčová kvôli účasti na ME hráčok do 19 rokov v Turecku). Prítomných bolo aj 43 delegátov – pozorovateľov, pracovne mimo bol Jozef Marko, ktorý je na európskom šampionáte hráčok do 19 rokov v pozícii delegáta.

Povinné Letné fyzické previerky sa realizovali v dvoch blokoch, v piatok 5. júla členovia I. skupiny a rozhodkyne FIFA a 7. júla členovia II. a II. skupiny.

Dané limity zvládli na úrovni všetci rozhodcovia a asistenti rozhodcov SFZ, nevyhovela len rozhodkyňa FIFA Zuzana Štrpková, ktorú zabrzdili zdravotné komplikácie pred fyzickými previerkami.

Sumár znie takto: fyzické previerky zdatne absolvovalo 104 rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ, z rôznych príčin sa ich nezúčastnili ôsmi ospravedlnení (A. Somoláni, Mókoš, Slyško, Balko, Eperješi, Chudá, Kováčová, Gábor a Knapec), zo siedmich rozhodkýň a asistentiek rozhodkýň FIFA ich nevykonávali Chudá a Kováčová.

Zúčastnení okrem fyzických previerok absolvovali dve odborné prednášky, ktoré sa týkali pravidiel futbalu,  v tomto bloku spoločného seminára pre všetky skupiny rozhodcov a asistentov vystúpili aj generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, predseda Asociácie rozhodcov SFZ (AR SFZ) Ján Tomčík a člen Disciplinárnej komisie SFZ Štefan Tomáš.

 „Seminár splnil svoj účel. Pokiaľ ide o fyzické previerky, všetci – samozrejme, až na dlhodobo zranených a ospravedlnených –  z nominačnej listiny, ktorá spadá pod nás, ich splnili, a to sa v posledných rokoch nestávalo. Oceňujem profesionálny prístup frekventantov, výsledky sú pozitívne. Boli sme tým príjemne prekvapení. Samozrejme, trochu sme pomohli, behať sa začalo skoro ráno, už o siedmej, pretože v súčasných horúčavách splniť prísne kritériá je takmer nemožné,“ povedal nám spokojný predseda Komisie rozhodcov SFZ Dušan Krchňák.  

Rozhodcovia, asistenti rozhodcov a delegáti – pozorovatelia SFZ si potom prevzali menovacie dekréty pre súťažný ročník 2012/13. Súčasťou podujatia bola i premiéra ankety Najlepší rozhodca sezóny 2011/ 2012, prebehla tiež rozlúčka s Ladislavom Rendkom a Michalom Krškom, ktorí ukončili činnosť rozhodcu SFZ, kým Mário Vlk sa zas rozlúčil s kariérou medzinárodného rozhodcu.

(sm)

Ostatné články