Letný Kemp Rozhodcov Obfz Prešov (2)

Letný kemp rozhodcov Obfz Prešov

Posledné roky je vidieť, že slovenský futbal napreduje po každej stránke na všetkých úrovniach vo všetkých štruktúrach a rozhodcovia nie sú výnimkou. Komisia rozhodcov Obfz Prešov pred začiatkom súťažného ročníka 2018/2019 v dňoch 21.- 23. 7 .2018 organizovala, ako prvý oblastný futbalový zväz na Slovensku tzv. letný kemp futbalových rozhodcov, ktorý sa zameral na fyzickú prípravu futbalového rozhodcu a jeho správnu životosprávu. Bližšie informácie ohľadom tohto seminára priblížil predseda komisie rozhodcov Michal Čiernik.

„ Semináru sa zúčastnilo celkovo 15 vybraných rozhodcov na základe určitých kritérií , ktoré si komisia rozhodcov stanovila. Letný kemp trval tri dni , kde jednotlivý frekventanti nadobudli teoretické poznatky z pravidiel futbalu, kondičnej prípravy a správnej životosprávy futbalového rozhodcu. Počas seminára rozhodcovia absolvovali päť tréningových jednotiek , štyri odborné prednášky z pravidiel futbalu, písomný test a videotest. Nezabudli sme ani na regeneráciu formou plaveckého bazéna a vitálneho sveta. Myslíme si, že ako jeden z najväčších futbalových okresov na Slovensku sme povinný prinášať inovácie a posúvať náročnosť stále vyššie a vyššie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli aplikovať túto myšlienku o organizovaní letného kempu, pretože podobné semináre na úrovniach Vsfz a SFZ sú štandardnou súčasťou rozhodcovského života. Fyzická príprava je jeden z ďalších relevantných faktorov k tomu, aby bol rozhodca výborným rozhodcom. Preto sme tento kemp podmienili hlavne tomuto faktoru. V budúcnosti budeme organizovať v rovnakom trvaní aj zimný doškoľovací seminár, ktorý bude obohatený aj o tréningové jednotky prispôsobené veku jednotlivých rozhodcov. Rovnako tak chceme od nového ročníka spustiť program škola mladého rozhodcu , ktorý bude participovať práve s letným kempom. Chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým frekventantom za disciplinovanosť a celej komisií za výborne odvedenú prácu.“

V závere seminára KR Obfz Prešov zhodnotila seminár, kde prejavila spokojnosť s aktívnou účasťou jednotlivých frekventantov, popriala rozhodcom veľa správnych rozhodnutí do novej sezóny , zdravie a rodinnú pohodu.

Teoretické prednášky:

 Názov prednášky Prednášajúci
Zakázaná hra a nešportové správanie Dominik Ružbarský
Kondičná príprava rozhodcu Michal Čiernik
Zakázaná hra rukou Jaroslav Sučka
 Signalizácia AR  Peter Mihalik

Menný zoznam frekventantov – rozhodcov:

1. Jozef Brižek 9. Tomáš Kočiš
2. Stanislav Ducko 10. Matej Lipovský
3. Adam Durkač 11. Tomáš Okruhľanský
4. Alexander Fúsek 12. Martin Palenčár
5. Slavomír Fúsek  13. Jozef Pták
6. Tomáš Hlavatý 14. Erik Tomeček
7. Matej Horváth 15. Samuel Verčimák
8. Adam Klepsatel